Spring naar content

Thebe

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in negentien gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast bieden we zorg in 25 woonzorgcentra in de regio. Wij staan voor professionele zorg en leggen de nadruk op zelf, thuis & technologie.

Onze medewerkers en vrijwilligers bieden waardevolle zorg, die aansluit bij de behoefte en wensen van iedere unieke cliënt. Deze zorg kunnen wij alleen bieden in samenwerking met de cliënt zelf en zijn naasten.

‘De bedoeling van Thebe’